Åbackarna – tätortsnära biodiversitet

Åbackarna – tätortsnära biodiversitet

I norra delen av Simrishamns tätort finner vi Åbackarna som genomgått en omfattande
röjningsinsats inom ett naturvårdsprojekt med syfte att återställa den till naturmark och öka
biodiversiteten, dvs den biologiska mångfalden i naturen. Simrishamns kommunekolog Jeanette
Qamar följer med oss på vandringen och berättar mer.
MEDTAG fika i ryggsäck, gärna kikare.
SAMLING klockan 10:00 vid Tobiksviksbadets P-plats (koordinater: 55°34’01.0”N 14°20’18.0”E).
KONTAKTPERSON: Ann-Marie, 0730–815806. Eftersom Åbackarna ligger på gång- och cykelavstånd
från Simrishamns centrum har vi varken samåkning eller föranmälan – det är bara att droppa in!

  • Tobisviksbadet
  • Tobisvägen 38
  • 272 94
  • Simrishamn
  • 22 april 2023, 10:00 - 13:00