Anders Vardam: Gestaltning – utveckla och bejaka ditt seende

Anders Vardam: Gestaltning – utveckla och bejaka ditt seende

Bildfilosofi; Vi berättar och diskuterar om vår erfarenhet av bilder och vårt seende. Hur ser vi på vår verklighet, vår närhet och rummet runt oss, både det inre och det yttre. Bildverklighet som färger, former, tecken, omgivningar. Analysteknik; Som varför och hur vi gör bilder. Både konkret och inre bilder. Workshop; Hur ska vi gestalta det vi ser. Vi arbetar med våra grundformer, bildformat och material. Genomförande: varje deltagare gör minst en bild med hjälp av ritkol.

Föranmälan!

På grund av covid-19 pandemin kan ändringar i bibliotekets program ske. Se hemsidan för aktuell information.

  • Onslunda bibliotek
  • Blomstrands väg (skolan)
  • 273 95
  • Tomelilla
  • 12 maj 2021, 18:00 - 20:00