Borrby backar – de vilda blommornas dag

Borrby backar – de vilda blommornas dag

Vi uppmärksammar De vilda blommornas dag med en promenad i backlandskapet omedelbart norr
om Borrby. Här finns dammar och skogsdungar samt betesmarker som delvis är opåverkade av
kvävegödsel. Ta chansen och upptäck en plats som nästan bara borrbyborna känner till!
MEDTAG fika, gärna lupp, flora och kikare.
SAMLING för samåkning vid P-platsen intill restaurang Röken i Simrishamn klockan 09:30.
OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN till Margareta, 070–5356199, senast under fredagen. Om du inte
åker från (eller via) Simrishamn så anvisar Margareta dig om var vi möts.