Borrby backar – De vilda blommornas dag

Borrby backar – De vilda blommornas dag

Vi uppmärksammar De vilda blommornas dag med en promenad i backlandskapet omedelbart norr om Borrby. Här finns dammar och skogsdungar samt betesmarker som delvis är opåverkade av kvävegödsel. Ta chansen och upptäck en plats som nästan bara borrbyborna känner till!

MEDTAG fika, gärna lupp, flora och kikare.
SAMLING för samåkning vid P-platsen intill resturang Röken i Simrishamn klockan 09:30.
OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN till Margareta, 070–5356199, senast under fredagen. Om du inte åker från (eller via) Simrishamn så anvisar Margareta dig om var vi möts.

  • Simrishamn
  • Stortorget
  • 27231
  • Simrishamn
  • 18 juni 2023, 09:30 - 13:40