Hållbar turism i framtidens städer

Hållbar turism i framtidens städer

Måste det finnas en motsättning mellan den urbana turismen och en hållbar stad?
Cecilia Cassinger, docent vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, delar med sig av sin forskning kring hur turism alltmer dominerar det sociala livet i Europas storstäder.
Gratisbiljetter delas ut på biblioteket, Ystad från 24/1.
Föreläsningen är ett samarrangemang med Folkuniversitetet och arrangeras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

  • Ystads Stadbibliotek
  • Surbrunnsvägen 12
  • 27139
  • Ystad
  • 7 februari 2023, 19:00 - 20:00