Killahusets trädgård

Killahusets trädgård

Vilt, vackert och hållbart! Killahusets trädgård var en åker för 37 år sen. Här finns en skön balans mellan tuktat och vilt. Allt som lever ska trivas i trädgården, växter, djur och människor. I månadsskiftet juni-juli blommar flera hundra rosor i rabatter och träd. Från höjden av ett sex meter högt rostorn kan man betrakta trädrosorna. Killahusets trädgård är också ett arboretum för 100 olika sorters träd, många är ovanliga.

  • Killahusets trädgård, Borrby
  • Sandby 2139
  • 276 37
  • Boorby
  • Vuxen: 50 kr
  • 30 juni 2022, 10:06 till 15 augusti 2022, 17:00