Klostret i Ystad

Klostret i Ystad

Under sommaren 2022 visas utställningarna Livets väv- vad är ekologi?, Klostrets historia, Årsrika och Bok & Lek. Livets väv visar på ett överskådligt sätt hur samspelet mellan organismer och deras livsmiljö hänger ihop. Klostrets historia är en kort vandring i det gamla gråbrödraklostrets historia. Denna sommar visas också Årsrika, en utställning om och med seniorer i Sverige med foton av Elisabeth Ohlson, samt Bok & Lek, som är en lekutställning i böckernas värld.

Gråbrödraklostret i Ystad, som är en av Sveriges äldsta bevarade klosterbyggnader, grundades vid 1200-talets mitt av bröder från franciskanorden.
Numera inhyser det gamla klostret Ystads stadshistoriska museum med varierande utställningar på olika teman.

 • Ålder
 • Upp till 100 år
 • Tillgänglighet på platsen
 • Accessible toilet
 • Klostret i Ystad
 • Sankt Petri kyrkoplan
 • 27134
 • Ystad
 • Vuxen: 50 kr
 • Pensionär: 50 kr
 • 6 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 7 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 8 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 9 juli 2022, 12:00 - 16:00
 • 10 juli 2022, 12:00 - 17:00
 • 11 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 12 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 13 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 14 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 15 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 16 juli 2022, 12:00 - 16:00
 • 17 juli 2022, 12:00 - 17:00
 • 18 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 19 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 20 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 21 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 22 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 23 juli 2022, 12:00 - 16:00
 • 24 juli 2022, 12:00 - 17:00
 • 25 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 26 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 27 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 28 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 29 juli 2022, 10:00 - 17:00
 • 30 juli 2022, 12:00 - 16:00
 • 31 juli 2022, 12:00 - 17:00
 • 1 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 2 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 3 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 4 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 5 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 6 augusti 2022, 12:00 - 16:00
 • 7 augusti 2022, 12:00 - 17:00
 • 8 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 9 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 10 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 11 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 12 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 13 augusti 2022, 12:00 - 16:00
 • 14 augusti 2022, 12:00 - 17:00
 • 15 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 16 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 17 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 18 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 19 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 20 augusti 2022, 12:00 - 16:00
 • 21 augusti 2022, 12:00 - 17:00
 • 22 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 23 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 24 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 25 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 26 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 27 augusti 2022, 12:00 - 16:00
 • 28 augusti 2022, 12:00 - 17:00
 • 29 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 30 augusti 2022, 10:00 - 17:00
 • 31 augusti 2022, 10:00 - 17:00