Naturbetesmarken intill Gyllebosjön

Naturbetesmarken intill Gyllebosjön

En av kommunens mest värdefulla naturbetesmarker ligger strax syd-sydväst om Gyllebosjön. Vi
strosar genom detta vidsträckta område där majvivan nu blommar i rikkärren och
där ca 200 arter kärlväxter – däribland flera orkidéer – har noterats.
MEDTAG fika i ryggsäck, gärna lupp, flora och kikare. Stövlar för den som vill hålla fötterna torra.
SAMLING för samåkning vid P-platsen intill restaurang Röken i Simrishamn klockan 09:30.
OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN till Margareta, 070–5356199, senast fredag 12 maj. Om du inte åker
från (eller via) Simrishamn så anvisar Margareta dig om var vi sammanstrålar.

  • Gyllebosjön
  • 272 97
  • Gärsnäs
  • 14 maj 2023, 09:30 - 13:40