Sommar i Ystad – Qigong / meditation

Sommar i Ystad – Qigong / meditation

Qigong för alla. Vi lär/utövar olika qigongformer för att öka och balansera energi och träna koncentration. Qigong blir till stor nytta i din vardag genom att du får ökat lugn, naturligare andning och bättre kroppsuppfattning. Gratis. FÖRANMÄLAN

  • Surbrunnsparken, Ystad
  • Surbrunnsvägen 24
  • 271 40
  • Ystad
  • 22 juni 2021, 17:00 - 18:30
  • 6 juli 2021, 17:00 - 18:30
  • 19 juli 2021, 17:00 - 18:30
  • 3 augusti 2021, 17:00 - 18:30