Studiecirkel i framtidsorientering

Studiecirkel i framtidsorientering

Vägar mellan teknikoptimism och nostalgi: Den 22 maj besöker vi Bondrum / Fågeltofta som bär på olika former av hopp och sorg och berättelser kring dåtid och framtid. Den leriga marken innehåller potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken för snart 150 år sedan, samt vanadin som är ett material som EU har klassificerats som viktig för framtider eftersom den kan hjälpa oss att lagra energi från vindkraftverk och solenergi. Vilka andra framtider kan vi hitta på denna plats om vi gräver i den leriga jorden? Hur hittar vi en väg mellan teknikoptimism och nostalgi?

Samtalet kommer ske med händerna i leran som vi grävt upp i området. Ta med oömma kläder.

Eventet arrangeras av projektet Sorg och hopp i omställning på Malmö Universitet, i samarbete med Barbara Wohlfahrt, geolog som engagerat sig i frågor om Vanadin och lokal gruvdrift.

Detta är en av fyra träffar i en slags studiecirkel där provar olika sätt att förstå och orientera oss mot framtiden. Vid varje träff besöker vi platser i Skåne där framtiden på olika sätt kan anas och gör sig påmind. Det går fint att delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande är gratis.

  • Bondrum, Fågeltofta
  • Fågeltofta
  • 27395
  • Tomelilla
  • 22 maj 2022, 13:00 - 16:00