Studiecirkel i framtidsorientering i Vombsjösänkans pil- och poppelpark

Studiecirkel i framtidsorientering i Vombsjösänkans pil- och poppelpark

Målande landskap: Skåne är väl känt för sina bl.a sina pilevallar, gula rapsfält och äppelodlingar. Men landskapen har inte alltid sett ut så, utan har egentligen alltid förändrats i förhållande till behov, ekonomiskt värde och klimatförändringar. Hur ser våra framtida landskap ut? Vindkraft och energiskog tillskrivs idag mycket hopp. Samtidigt är det många som är emot dessa på grund av upplevda brist på estetiska kvalitéer, och eventuell påverkan på andra arter. I detta möte med landskapet lägger vi delvis bort den kritiska blicken och försöker i stället finna livet och skönheten i dessa skavande landskap. Är det industriella landskapet bara av ondo? Kan vi lära oss att tycka om dessa förändrade landskap?

Vi prövar att närma oss detta experimentlandskap genom bildliga och målande uttryck. Ta med oömma varma kläder och stövlar är ett måste.

Eventet arrangeras av projektet Sorg och hopp i omställning på Malmö Universitet, i samarbete med trädforskaren Lars Christersson, Professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet

Detta är en av fyra träffar i en slags studiecirkel där provar olika sätt att förstå och orientera oss mot framtiden. Vid varje träff besöker vi platser i Skåne där framtiden på olika sätt kan anas och gör sig påmind. Det går fint att delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande är gratis.

  • 31 maj 2022, 16:00 - 19:00