Växternas hemliga liv – en illustrerad föreläsning

Växternas hemliga liv – en illustrerad föreläsning

Nu när växterna i naturen håller en låg profil får vi genom
universitetslektorn Hans-Olof Höglund
ta del av deras hemligheter. Hans-Olof har bl.a. använt
speciella tekniker för att fotografera växter så att man ser
hur de växer och vad som händer under processen. Han
ställer också frågan: Vad är egentligen en växt? Missa inte
denna spännande föreläsning som bjuder på en fotografisk
expedition och en frågestund! Fika bjuder vi på.