Familjeworkshop

Fritt fram för alla åldrar att bygga och skapa med inspiration av konstverken på Kivik Art Centre under ledning av erfarna pedagoger.

Bygga Konst/Land Arc Kids

Workshops under ledning av erfarna pedagoger. Bygg och skapa med inspiration från konstverken på Kivik Art Centre.