Anders Vardam: Gestaltning – utveckla och bejaka ditt seende

Bildfilosofi; Vi berättar och diskuterar om vår erfarenhet av bilder och vårt seende. Hur ser vi på vår verklighet, vår närhet och rummet runt oss, både det inre och det yttre. Bildverklighet som färger, former, tecken, omgivningar. Analysteknik; Som varför och hur vi gör bilder. Både konkret och inre bilder. Workshop; Hur ska vi gestalta det vi ser. Vi arbetar med våra grundformer, bildformat och material. Genomförande: varje deltagare gör minst en bild med hjälp av ritkol.

Föranmälan!

På grund av covid-19 pandemin kan ändringar i bibliotekets program ske. Se hemsidan för aktuell information.

Serieskapande för vuxna med Henrik Rogowski

Låt dig inspireras och vägledas i den tecknade seriens värld. Under eftermiddagen djupdyker vi i serieskapandet genom att lära oss tekniska tips, hur man bygger upp seriesidor och berättelser samt får verktygen att få ner en egen berättelse på papper. Serieskaparen Henrik Rogowski leder denna roliga workshop. Barn är välkomna att delta tillsammans med en vuxen.

Digitalt vid behov.

Föranmälan!

På grund av covid-19 pandemin kan ändringar i Kulturhusets program ske. Se hemsidan för aktuell information.

Prova på grafik

Välkomna till en spännande workshop i grafik. I Kulturhusets bildverkstad experimenterar vi och provar enkla trycktekniker, skapar bilder i torrnål och orienterar oss i redskap och material. Allt material ingår. Inga förkunskaper krävs. Ledare är Erica Wedman och Peter Antonsson som arbetar på bildkonstskolan.

Föranmälan!

På grund av covid-19 pandemin kan ändringar i Kulturhusets program ske. Se hemsidan för aktuell information.