Studiecirkel i framtidsorientering

Övningar i en fossilfri midsommar: Den 20 juni dukar upp ett bord i Vitaby lanthandel som försöker finna hopp i det lokala landskapet och ger bud på hur framtidens mat kan komma att se ut och smaka. Kan vi nå att odla jordgubbar och potatis i tid till midsommar? Finns det alternativ som är mindre känsliga för ett ojämnt och osäkert klimat? Vad kan vi stoppa i inläggningen om sillen sinar? Behöver vi omskapa våra traditioner för att fira under och efter en omställning?

Du är varmt välkommen att bidra till midsommarbordet med egna fossilfria matexperiment och odlingstips.

Detta är en av fyra träffar i en slags studiecirkel där provar olika sätt att förstå och orientera oss mot framtiden. Vid varje träff besöker vi platser i Skåne där framtiden på olika sätt kan anas och gör sig påmind. Det går fint att delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande är gratis.

Eventet arrangeras av projektet Sorg och hopp i omställning på Malmö Universitet. I samarbete med Håkan Jönsson, etnolog och måltidsforskare och Caroline Skovbye som experimenterar fram olika framtidsrecept för att hjälpa oss att smaka och förstå den fossilfria midsommarmaten.

Studiecirkel i framtidsorientering i Vombsjösänkans pil- och poppelpark

Målande landskap: Skåne är väl känt för sina bl.a sina pilevallar, gula rapsfält och äppelodlingar. Men landskapen har inte alltid sett ut så, utan har egentligen alltid förändrats i förhållande till behov, ekonomiskt värde och klimatförändringar. Hur ser våra framtida landskap ut? Vindkraft och energiskog tillskrivs idag mycket hopp. Samtidigt är det många som är emot dessa på grund av upplevda brist på estetiska kvalitéer, och eventuell påverkan på andra arter. I detta möte med landskapet lägger vi delvis bort den kritiska blicken och försöker i stället finna livet och skönheten i dessa skavande landskap. Är det industriella landskapet bara av ondo? Kan vi lära oss att tycka om dessa förändrade landskap?

Vi prövar att närma oss detta experimentlandskap genom bildliga och målande uttryck. Ta med oömma varma kläder och stövlar är ett måste.

Eventet arrangeras av projektet Sorg och hopp i omställning på Malmö Universitet, i samarbete med trädforskaren Lars Christersson, Professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet

Detta är en av fyra träffar i en slags studiecirkel där provar olika sätt att förstå och orientera oss mot framtiden. Vid varje träff besöker vi platser i Skåne där framtiden på olika sätt kan anas och gör sig påmind. Det går fint att delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande är gratis.

Studiecirkel i framtidsorientering

Vägar mellan teknikoptimism och nostalgi: Den 22 maj besöker vi Bondrum / Fågeltofta som bär på olika former av hopp och sorg och berättelser kring dåtid och framtid. Den leriga marken innehåller potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken för snart 150 år sedan, samt vanadin som är ett material som EU har klassificerats som viktig för framtider eftersom den kan hjälpa oss att lagra energi från vindkraftverk och solenergi. Vilka andra framtider kan vi hitta på denna plats om vi gräver i den leriga jorden? Hur hittar vi en väg mellan teknikoptimism och nostalgi?

Samtalet kommer ske med händerna i leran som vi grävt upp i området. Ta med oömma kläder.

Eventet arrangeras av projektet Sorg och hopp i omställning på Malmö Universitet, i samarbete med Barbara Wohlfahrt, geolog som engagerat sig i frågor om Vanadin och lokal gruvdrift.

Detta är en av fyra träffar i en slags studiecirkel där provar olika sätt att förstå och orientera oss mot framtiden. Vid varje träff besöker vi platser i Skåne där framtiden på olika sätt kan anas och gör sig påmind. Det går fint att delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande är gratis.